Reningsverk

Det första avloppssystemet i Norrköping byggdes 1872. Innan dess spolades allt avfall ut på gator eller transporterades med häst och vagn. Det var inte förrän på 1950-talet som rening av avloppsvatten togs på allvar och 1958 stod Slottshagens reningsverk klart. Det var då det största reningsverket i landet. Idag är det ett av de tio största. I hela kommunen finns totalt tio reningsverk som renar avloppsvattnet.

På reningsverken gör vi inget dricksvatten. Det gör vi i ett vattenverk.

Dricksvatten

Så renas avloppsvattnet på Slottshagens reningsverk

Slottshagens reningsverk tar emot cirka 45 miljoner liter avloppsvatten varje dygn. Vi renar avloppsvattnet från skräp, organiskt material, kväve och fosfor.

När avloppsvattnet har renats genom mekanisk, kemisk och biologisk rening, med mycket hårda krav på kvalitet, släpps det ut i Bråviken.

Det första som vi måste göra är att fånga upp större saker och skräp som kommer med avloppsvattnet till avloppsreningsverket. Det gör vi med hjälp av rensgaller. Det blir väldigt mycket skräp som fångas upp. Totalt blir det 4 ton med skräp per vecka! Vanligt skräp som kommer till reningsverken, men som inte hör hemma i avloppsvattnet, är bomullspinnar, tamponger, våtservetter, plast, hushållspapper med mera.

Skräpet som fångas upp skickas till Händelö där det eldas upp och blir fjärrvärme. Visst är det bra att vi kan ta tillvara på skräpet men det bästa vore om alla istället spolade ner rätt saker i toaletten.

I den kemiska reningen vill vi framför allt avskilja fosfor. Därför tillsätter vi järnklorid som klumpar ihop sig med fosfor och sjunker till botten av bassängerna. Slammet som bildas på botten samlar vi ihop med hjälp av skrapor.

På ytan av bassängerna samlas ofta fett. Fett är ett stort problem när det hamnar i avloppet. Det stelnar och kan bilda stora fettproppar i ledningarna. Läs mer hur du undviker att spola ner fett och matolja i avloppet.

Slammet rötas i våra rötkammare och då bildas biogas. Läs mer om hur vi tar tillvara på slammet och biogasen.

Bassängerna som tillhör den biologiska reningen innehåller massor av speciella bakterier. De omvandlar kväve som finns löst i avloppsvattnet till kvävgas. För att processen ska fungera blåser vi in mängder av luft med hjälp av luftpumpar. Det är därför vissa av bassängerna bubblar kraftigt.

Dela sidan: