Reningsverk

Det första avloppssystemet i Norrköping byggdes 1872, innan dess spolades allt avfall ut på gator eller transporterades med häst och vagn. Det var inte förrän på 1950-talet som rening av avloppsvatten togs på allvar och 1958 stod Slottshagens reningsverk klart. Det var då det största reningsverket i landet. Idag är det ett av de tio största.

Avloppet – en del av vattnets kretslopp

I Norrköpings kommun finns det tio reningsverk som renar avloppsvattnet från hushåll, sjukhus och industrier i kommunen. När avloppsvattnet har renats genom mekanisk, kemisk och biologisk rening med väldigt hårda krav på kvalitet, släpps det ut i Bråviken.

 

Dela sidan: