Riktlinjer för utsläpp

Avloppsvattnet från reningsverken kontrolleras så att vi följer de utsläppsvillkor som finns. Tillsyningsmyndigheten är Länsstyrelsen.

Det är vårt laboratorium som analyserar och kontrollerar att reningen fungerar och att vi uppfyller de krav som finns.

Tabellen nedan visar hur mycket som Slottshagens reningsverk släpper ut:
ÄmneResultat 2019Utsläppsvillkor
Bod76 mg/l10 mg/l årsmedelvärde
Fosfor0,24 mg/l0,3 mg/l årsmedelvärde
Kväve6,9 mg/l10 mg/l årsmedelvärde
Ammonium-kväve1,39 mg/l3 mg/l medelvärde under perioden 1/6 till 31/10

Dela sidan: