Riktlinjer

Hur kontrolleras utsläppen?

Avloppsvattnet från reningsverken kontrolleras så att vi följer de utsläppsvillkor som finns. Tillsyningsmyndigheten är Länsstyrelsen.

Det är vårt laboratorium som analyserar och kontrollerar att reningen fungerar och att vi uppfyller de krav som finns.

Vad visar tabellen?

Tabellen nedan visar hur mycket som Slottshagens reningsverk släpper ut.

 Ämne Resultat 2018  Utsläppsvillkor
 Bod7 5 mg/l  10 mg/l årsmedelvärde
 Fosfor 0,24 mg/l  0,3 mg/l årsmedelvärde
 Kväve 6,4 mg/l 10 mg/l årsmedelvärde
 Ammonium-kväve 0,8 mg/l 3 mg/l medelvärde under perioden 1/6 till 31/10

 

Dela sidan: