Ta hand om din avloppspump

Har du en pump för tryckavlopp installerad på tomten? Här har vi samlat information om hur du tar hand om den.

Vid ett larm

  1. Tänk på att inte spola ner mer vatten i avloppet innan felet är åtgärdat.
  2. Kontrollera alla säkringar och jordfelsbrytare, samt att strömbrytare är tillslagen.
  3. Ring till vår kundservice på telefonnummer 011-15 15 50 och gör en felanmälan.

Normalt bekostar vi reparation och underhåll av avloppspumpen. Men om felet beror på att någon i hushållet har spolat ner något som inte hör hemma i avloppet är det du som fastighetsägare som får betala. Hur mycket du får betala beror på om det blir ett stopp som vi måste åtgärda under ordinarie arbetstid eller under jourtid.

Öppna inte locket till pumpstationen utan tillstånd från oss.

Vid ett strömavbrott

Använd inte avloppet vid ett strömavbrott eftersom det då kan uppstå hög vattennivå i pumptanken. När strömmen kommer tillbaka ljuder larmet. Avloppspumpen startar automatiskt och larmet tystnar efter några minuter.

Undvik stopp

Om fel saker spolas ner i avloppet via köket, tvättstugan eller toaletten kan de orsaka stopp i avloppsledningen eller i avloppspumpen. Du kan undvika detta genom att följa råden nedan.

  • Ha en sopkorg i badrummet där du kan slänga tandtråd, bomullspinnar, bindor, tamponger, blöjor, kondomer, bomull, våtservetter, pappershanddukar med mera.
  • Torka ur stekpannan med papper innan du diskar den eftersom fett orsakar stopp i ledningarna. Sortera pappret som matavfall.
  • Häll använd matolja i en flaska och lägg den i tunnan för restavfall eller lämna flaskan till återvinning på en Returpunkt.
  • Häll inte kattsand i avloppet. Redan små mängder skadar avloppspumpen. Kattsand sorteras som restavfall.

Underhåll och reparation

Nodra äger pumpstationen och sköter underhåll och reparation. Du som fastighetsägare ansvarar för att pumpstationen och larmet har elförsörjning och bekostar elen. Du ansvarar för att uppmärksamma om larmindikatorn larmar.

Om du har en larmindikation enligt bild 1 behöver du komma ihåg att kontrollera batterierna i larmet. Byt batterierna när den gröna lysdioden inte lyser när du trycker in testknappen. Ta för vana att byta batterierna en gång per år.

Foto av larmindikator med batteri

Bild 1: Larmindikator med batterier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav på tillgänglighet

Du får inte bygga för pumpstationen eller gångvägen mellan pumpstationen och bilvägen med staket, altan, buskar eller träd.

På sidan om anslutning till vatten och tryckavlopp finns mer information om godkänd placering av en avloppspump som berör dig som ska ansluta till tryckavlopp.

Ansluta till vatten och tryckavlopp

Lås pumpstationen

Det är viktigt att originallås eller skruv med låsmutter är monterad på pumpstationen, så att barn inte kan öppna locket och ramla ner. Sätt inte dit ett hänglås.

Ska du vara borta en längre period?

Om pumpstationen inte kommer att användas under en längre tid är det viktigt att du spolar igenom pumpstationen med färskvatten för att undvika sedimentering i ledningarna och uppkomst av dålig lukt. Du kan till exempel spola toaletten upprepade gånger samt öppna en tappkran och låta den spola i en vask i cirka 15 minuter.

Låt strömmen till pumpstationen vara påslagen även när huset står tomt. Kom ihåg att slå på eventuell värmekabel inför vintern.

Dela sidan: