Dagvatten

Dagvatten är regnvatten eller vatten från smältande snö från byggnader och mark. Det kan antingen tas upp av marken eller ledas till våra ledningar.

Var tar dagvattnet vägen?

På vissa platser kan dagvattnet rinna rakt ner i marken. Men från torg, gator, vägar och tak måste vattnet transporteras bort via ledningar.

Risk för översvämning vid skyfall

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn och stor snösmältning finns risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i källarbrunnar och orsaka översvämningsskador. Läs mer om källaröversvämningar.

Hur tar jag hand om mitt dagvatten?

Det kan du göra på flera sätt, du kan sätta utkastare på stuprören så att vattnet rinner ut över gräsmattan istället. Du kan också göra en stenkista under marken och leda vattnet dit. Om du upptäcker att din fastighet är felkopplad kan du få bidrag. Läs mer om omkoppling av stuprör och dräneringsanslutning.

Dela sidan: