Dricksvatten

Vatten som produceras till dricksvatten tas från olika vattentäkter runt om i Norrköpings kommun. Vi har idag cirka 10 vattentäkter, där de flesta är grundvattentäkter. Vår största vattentäkt Glan är en ytvattentäkt. Den mängd råvatten som vi tar från Glan är endast cirka 0,5 procent av sjöns utflöde.

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. Det är därför som det är Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena för de olika ämnena i dricksvattnet.

För att kunna garantera kvaliteten på vattnet så analyseras cirka 2 000 prover per år. Proverna tas på hela processen på vattenverket, på ledningsnätet och hos dig som kund. Faktorer som undersöks är utseende, lukt, smak, pH-värdet samt vilka halter av olika mikroorganismer och ämnen som finns i vattnet. Analysresultaten hittar du under rubriken Vattenkvalitet.

Dela sidan: