Dricksvatten

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. Det är därför som det är Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena för de olika ämnena i dricksvattnet.

För att kunna garantera kvaliteten på vattnet så analyseras cirka 2 000 prover per år. Proverna tas på hela processen på vattenverket, på ledningsnätet och hos dig som kund. Faktorer som undersöks är utseende, lukt, smak, pH-värdet samt vilka halter av olika mikroorganismer och ämnen som finns i vattnet. Anlysresultaten hittar du under rubriken Vattenkvalitet.

Dela sidan: