Dricksvatten

Vatten som produceras till dricksvatten tas från olika vattentäkter runt om i Norrköpings kommun. Vi har idag cirka 10 vattentäkter, där de flesta är grundvattentäkter. Vår största vattentäkt Glan är en ytvattentäkt. Den mängd råvatten som vi tar från Glan är endast cirka 0,5 procent av sjöns utflöde.

På vattenverket

Beroende på vattnets ursprung samt kvalitet renar vi vattnet genom olika tekniker. På vårt största vattenverk, Borgs vattenverk, renas vattnet i tre steg, kemisk rening genom fällning, mekanisk rening genom snabbfilter och biologisk rening genom långsamfilter. Precis innan det färdiga dricksvattnet ska pumpas ut i ledningsnätet för leverans till våra kunder tillsätts ett minimum av klor för att vara säkra på att inga bakterier följer med.

Fram till din kran

Att se till att våra kunder har tillgång till dricksvatten är mycket mer än själva reningen på vattenverket. För att leverera dricksvatten från vattenverket till kran finns det cirka 80 mil vattenledningar runt om i kommunen. Och ju mer staden växer, desto mer växer även vårt ledningsnät.

Världens viktigaste livsmedel

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. Det är därför som det är Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena för de olika ämnena i dricksvattnet. För att kunna garantera kvaliteten på vattnet så analyseras cirka 2 000 prover per år.  En del prover skickas även vidare till ett ackrediterat laboratorium.

Proverna tas på hela processen på vattenverket, på ledningsnätet och ibland även hos våra kunder. Faktorer som undersöks är utseende, lukt, smak, pH-värdet samt vilka halter av olika mikroorganismer och ämnen som finns i vattnet. Analysresultaten hittar du på vår sida om Vattenkvalitet.

Dela sidan: