Vattenkvalitet

Vårt dricksvatten klassas som ett livsmedel och noggranna tester utförs kontinuerligt på vattnet vid vattenlaboratoriet på Borgs vattenverk:

  • För att säkerställa att vårt dricksvatten håller bästa kvalitet och att reningsprocessen fungerar tillfredsställande.
  • För att säkerställa vattenkvaliteten i ledningsnätet. Årligen tas cirka 200 prover hemma hos våra kunder spritt över hela verksamhetsområdet.
  • För att följa förändringar i råvattentäkterna, och planera för hur vi ska bemöta dem utan försämrad dricksvattenkvalitet.

Kemisk och mikrobiologisk status

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status från alla våra vattenverk presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Ytvattenverk

Råvattnet utgörs av ytvatten från ett vattendrag.

Borgs vattenverk

Åby vattenverk

Grundvattenverk

Råvattnet utgörs av grundvatten som pumpas upp ur marken.

Simonstorps vattenverk

Gruvstugans vattenverk

Kvarsebo vattenverk

Strömsfors vattenverk

Lilla Hummelvik vattenverk

Dela sidan: