Gruvstugans vattenverk

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Ämne/EgenskapEnhetDricksvatten medelGränsvärde för dricksvatten hos användare*
TemperaturC5-1120
Färgmg Pt/l <530
TurbiditetFNU0,111,5
KonduktivitetmS/m16250
Totalt organisk kolTOCmg/l5,5
Luktingensvag
Smakingensvag
pH8,07,5-9,0
AlkalinitetHCO3mg/l71
Total hårdhet° dH4,015
KalciumCamg/l20100
MagnesiumMgmg/l5,230
NatriumNamg/l5,1100
KaliumKmg/l<2
JärnFemg/l<0,050,200
ManganMnmg/l<0,020,050
AluminiumAlmg/l<0,020,100
KopparCumg/l<0,010,20
BlyPbmg/l0,000020,010
KadmiumCdmg/l<0,0000120,0050
KvicksilverHgmg/l<0,000100,0010
ArsenikAsmg/l0,0000530,010
Bekämpningsmedel, totalt 28 st.mg/l<0,000010,00050
Polycykliska aromatiska kolväten, totalPAHmg/l<0,0050,00010
Trihalometaner, totaltTHMmg/l0,010,050
Perfluorerade syrorPFAAµg/l<0,0050**0,09
SulfatSO4mg/l11100
KloridClmg/l6,1100
FluoridFmg/l0,161,5
AmmoniumNH4mg/l<0,020,50
NitritNO2mg/l<0,0030,10
Tot aktivt klorCl2mg/l0,4
Odlingsbara mikroorg. 22 °Cst/ml<1100
Koliforma bakterier, 35 Cst/100ml<1påvisad
Escherichia colist/100ml<1påvisad
Clostridium perfringensst/100ml<1påvisad

*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)

Dela sidan: