Vattenskyddsområden

Vatten som produceras till dricksvatten tas från olika vattentäkter runt om i Norrköpings kommun. Vi har idag cirka 10 vattentäkter, där de flesta är grundvattentäkter. Vår största vattentäkt Glan är en ytvattentäkt. Den mängd råvatten som vi tar från Glan är endast cirka 0,5 procent av sjöns utflöde.

För att skydda våra vattentäkter har vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter tagits fram. I skyddsföreskrifterna regleras bland annat hanteringen av petroleumprodukter och bekämpningsmedel. Energianläggningar, industriell verksamhet och utsläpp av dagvatten är andra verksamheter som regleras.

Glan

Skyddsföreskrifter, Gruvstugan

Karta, Gruvstugan

Halsbråten och Stubbefors, Strömsfors

Halsbråten & Stubbetorp, skyddsföreskrifter

Halsbråten, detaljkarta

Halsbråten & Stubbetorp, karta

Stubbetorp, detaljkarta

Kvarsebo

Skyddsföreskrifter, Kvarsebo

Karta, Kvarsebo

Nedre Glottern

Skyddsföreskrifter, Nedre Glottern

Detaljkarta, Loddbynäset

Detaljkartam Södra Svartgölskarret

Detaljkarta, Kvarntorp

Karta, Nedre Glottern

Simonstorp

Skyddsföreskrifter, Simonstorp

Detaljkarta, Simonstorp

Karta, Simonstorp

 

 

Dela sidan: