Vattenverk

Vattnet som vi renar i våra vattenverk runt om i kommunen kommer både från sjöar och vattendrag, såsom Glan och Glottern, och från grundvattnet. Beroende på vattnets ursprung samt kvalitet renar vi vattnet genom olika tekniker.

Från Glan till kran

På vårt största vattenverk, Borgs vattenverk, renas vattnet i tre steg, kemisk rening genom fällning, mekanisk rening genom snabbfilter och biologisk rening genom långsamfilter. Precis innan det färdiga dricksvattnet ska pumpas ut i ledningsnätet för leverans till våra kunder tillsätts ett minimum av klor för att vara säkra på att inga bakterier följer med.

Att se till att våra kunder har tillgång till dricksvatten är mycket mer än själva reningen på vattenverket. För att leverera dricksvatten från vattenverket till kran finns det cirka 80 mil vattenledningar runt om i kommunen. För att säkerställa våra och våra kunders krav på dricksvattnet har vi ett laboratorium, där personalen tar prover och analyserar vårt vatten.

En del prover skickas även vidare till ett ackrediterat laboratorium. Prover tas innan reningen, i reningsprocessen, ute på ledingsnätet och även hemma hos våra kunder.

Dela sidan: