För dig som är exploatör

På denna sida finns information till dig som är exploatör och behöver initiera en VA-utbyggnad till din fastighet eller till ett helt område.

Byggvatten

Du vet väl om att vi kan erbjuda dig byggvatten till etableringen under byggtiden?

Upprättande och avgifter

Om en separat servis för byggvatten behövs så utförs anläggningsarbetet av Nodras personal och avtalsentreprenörer. Otillåtna ingrepp på det kommunala ledningsnätet polisanmäls. Upprättande samt efterföljande proppning av ny byggvattenservis, faktureras till självkostnadspris. Fakturan skickas efter utfört arbete.

En fast avgift för byggvattnet börjar faktureras när Nodra släpper på vattnet.

Påkoppling av byggvatten

Vattnet får endast släppas på av Nodras personal och entreprenörer, detta utförs efter beställning via vår kundservice. För otillåten ventilöppning tas en avgift ut.

Beställning av byggvatten

Använd denna blankett för att beställa byggvatten till din etablering. Skicka din beställning om byggvatten (byggvattenanmälan) till Nodra AB, Box 85, 601 02 Norrköping.

Beställning av byggvatten

Om du har frågor om din beställning av byggvatten är du välkommen att kontakta kundservice på kundservice@nodra.se eller 011-15 15 50.

Detaljplan

En förutsättning för att vårt arbete ska flyta på smidigt är att det finns en detaljplan antagen och att det som du vill åstadkomma faller inom den detaljplanen.

Hur ser din plan ut för området?

För att vi ska kunna dimensionera VA-ledningsnätet till din exploatering på bästa sätt så ber vi dig att skicka in en karta till oss över din exploatering. Det är viktigt att kartan överensstämmer med den som du har skickat in till Lantmäteriet.

Kartan ska visa

 • hur gatorna kommer vara placerade
 • antalet fastigheter
 • storlek på fastigheterna
 • om det är småhus eller flerbostadshus
 • vilka tjänster (det vill säga spillvatten, dagvatten och dricksvatten) som fastigheterna ska ansluta sig till.
 • din plan för att ta hand om de mindre regnen, vilket är de första 10 mm av ett regn, om området ska ansluta sig till tjänsten dagvatten total
  Fastighetsägare och regn (Norrköpings kommuns webbplats)
  eller
  din plan för att ta hand om dagvattnet om området inte ska ansluta sig till tjänsten dagvatten total.

Använd gärna formuläret nedan för att skicka in ditt underlag. När vi har tagit emot ditt underlag kommer en projektledare att kontakta dig för en dialog kring den fortsatta planeringen och en möjlig tidplan för utbyggnaden.

  Skicka in karta över din exploatering
  Dela sidan: