Ansluta till vatten och avlopp

1. Läs ABVA och riktlinjen för hållbar dagvattenhantering

I broschyren ABVA kan du läsa om Nodras och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Ordet ABVA är förkortning för Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun.

Norrköpings kommun har tillsammans med Nodra tagit fram en ny riktlinje för hållbar dagvattenhantering.På Norrköpings kommuns webbplats finns tips på vad du som fastighetsägare kan göra på din mark för att hantera de mindre regnen, vilket är de första 10 mm av ett regn.

Information om hantering av mindre regn på kvartersmark på Norrköpings kommuns webbplats. 

2. Rita en VA-situationsplan

På VA-situationsplanen ska du rita in alla vatten- och avloppsledningar som dras utomhus, och även alla byggnader som finns på din fastighet vid tidpunkten för anslutningen.

Gör så här:

  • Rita på en karta hur de nya vatten- och spillvattenledningar ska dras på din fastighet samt hur andra anordningar som till exempel stenkista eller brunn är placerade.
  • Rita även in hur dagvattnet ska tas om hand på din fastighet.

Du väljer om du vill rita för hand eller på datorn. Se nedan för tre exempel på hur en VA-situationsplan kan se ut för en- eller tvåfamiljshus. Klicka på bilden för att se en större bild. För större bebyggelse än en- eller tvåfamiljshus ska VA-situationsplanen basera på ett underlag som har detaljprojekterats.

förslag på skiss över placering av dagvattenbrunn och stenkista på fastighet

Viktigt att tänka på:

  • Husets dagvatten- och dräneringsledning får absolut inte anslutas till spillvattenledningen.
  • Om du ska förgrena dricksvattenledningen, till exempel för att du har flera hus på din fastighet, så ska vattenmätaren sitta innan förgreningen.

För att rita en VA-situationsplan behöver du

  • en nybyggnadskarta eller annan karta där fastighetsgräns och byggnader visas.
  • veta om din fastighet ligger i ett område där vi erbjuder möjligheten att koppla din dagvattenanslutning till vårt ledningsnät.

Om din fastighet ligger i ett område där vi erbjuder möjligheten att koppla din dagvattenanslutning till vårt ledningsnät kan du ansluta husets stuprör och dräneringsbrunnar till det kommunala dagvattennätet. I annat fall måste du ta hand om dagvattnet lokalt på din fastighet, här kan du läsa mer om hur det kan gå till.

Kontakta vår kundservice via formuläret nedan om du behöver en karta på din fastighet eller information om dagvatten.


3. Beställ din VA-anslutning

För att beställa vatten behöver du göra en VA-beställning,  en så kallad servisanmälan. Detta gör du genom att genom att fylla i blanketten VA-beställning  som du hittar i avsnittet blanketter, och skicka in den till oss via post.

Skicka in din vatten- och avloppsituationsplan tillsammans med servisanmälan. Det är viktigt att servisanmälan skickas in minst 12 veckor innan du vill ansluta dig. Därefter kan vi förmedla en förbindelsepunkt.

4. Skicka in bygganmälan

Du behöver skicka in en bygganmälan för de vatten- och avloppsledningar som dras på din tomt fram till förbindelsepunkten. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information om bygganmälan.

Mer information om bygganmälan på norrkoping.se

5. Betala anläggningsavgiften

När förbindelsepunkten är upprättad så skickar vi en faktura för anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar. Tänk på att göra klart med en bank innan du skickar in servisanmälan. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten. Den fasta avgiften för din anslutning startar i samband med att förbindelsepunkten upprättas.

6. Behöver du byggvatten?

Du som privatperson kan få byggvatten under sex månader om du har skickat in servisanmälan och VA-situationsplan samt monterat en avstängningskran på din servisledning. Efter sex månader ska en vattenmätare sättas upp, annars startar vi ett schablonabonnemang. Ett schablonabonnemang blir dyrare än att betala för verklig förbrukning. Kontakta vår kundservice för att få byggvatten.

Företag kan också få byggvatten mot en kostnad. Du beställer byggvatten genom att fylla i blanketten Beställning av byggvatten som du hittar i på sidan Blanketter  och e-tjänster och skickar in den till Nodra.

Blanketter och e-tjänster

7. Beställ uppsättning av vattenmätare och få vatten i din kran

Du ansvarar för att mätarkonsolen monteras i lämpligt utrymme. Vattenmätaren får du av oss.

Information kring hur mätarplatsen ska se ut. 

Kontakta vår kundservice för att beställa uppsättning av vattenmätaren. Vår entreprenör hör av sig till dig inom fem arbetsdagar för att boka tid då vi sätter upp en vattenmätare och släpper på vattnet. Det är endast medarbetare från Nodra eller entreprenörer på uppdrag av Nodra som får hantera ventilerna. Om vattnet är påsläppt när vi kommer och ska sätta upp vattenmätaren tar vi ut en avgift.

Obs! Du måste ha betalt fastighetens anläggningsavgift innan du beställer uppsättning av en vattenmätare hemma hos dig.

Kontakta oss

8. Läs av vattenmätaren regelbundet

Läs av vattenmätaren efter cirka en månad så får du en faktura som stämmer med fastighetens vattenförbrukning. Du rapporterar din mätarställning via Mina sidor:

Mina sidor

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har några frågor.

Dela sidan: