Ansluta till vatten och avlopp

1. Läs ABVA

I broschyren ABVA kan du läsa om Nodras och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Ordet ABVA är förkortning för Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun.

2. Rita en VA-situationsplan

Gör en vatten- och avloppssituationsplan. På planen ska alla VA-ledningar som dras utomhus och samtliga byggnader på fastigheten vid tidpunkten för anslutningen finnas inritade.

Följande ska ritas in på VA-situationsplanen:

  • Vatten- och avloppsledningar på fastigheten.
  • Stuprör samt hur regnvattnet tas om hand.
  • Dräneringsledningar.
  • Ledningar från eventuella brunnar på fastigheten.

3. Beställ din VA-anslutning

För att beställa vatten behöver du göra en servisanmälan. Detta göra du antingen direkt via e-tjänsten Servisanmälan eller genom att fylla i blanketten Servisanmälan och skicka in den till oss via post.

Skicka in din vatten- och avloppsituationsplan tillsammans med servisanmälan. Det är viktigt att servisanmälan skickas in minst 12 veckor innan du vill ansluta dig. Därefter kan vi förmedla en förbindelsepunkt.

4. Betala anläggningsavgiften

När förbindelsepunkten är upprättad så skickar vi en faktura för anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar. Tänk på att göra klart med en bank innan du skickar in servisanmälan. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten. Den fasta avgiften för din anslutning startar i samband med att förbindelsepunkten upprättas.

5. Behöver du byggvatten?

Du som privatperson  kan få byggvatten under sex månader om du har skickat in servisanmälan och VA-situationsplan samt monterat en avstängningskran på din servisledning. Efter sex månader ska en vattenmätare sättas upp, annars startar vi ett schablonabonnemang. Ett schablonabonnemang blir dyrare än att betala för verklig förbrukning. Kontakta vår kundservice för att få byggvatten.

Företag kan också få byggvatten mot en kostnad. Fyll i pdf:en Byggvattenanmälan och skicka in till kundservice.

6. Beställ uppsättning av vattenmätare och få vatten i din kran

Du ansvarar för att mätarkonsolen monteras i lämpligt utrymme. Vattenmätaren får du av oss.

Information kring hur mätarplatsen ska se ut. 

Kontakta vår kundservice och beställ uppsättning av vattenmätaren. Vår entreprenör hör av sig till dig inom fem arbetsdagar för att boka tid för att sätta upp en vattenmätare och släppa på vattnet. Det är endast medarbetare från Nodra eller entreprenörer på uppdrag av Nodra som får hantera ventilerna. Om vattnet är påsläppt när vi kommer och ska sätta upp vattenmätaren tas en avgift ut.

Obs! Du måste ha betalt fastighetens anläggningsavgift innan du beställer uppsättning av en vattenmätare hemma hos dig.

7. Läs av vattenmätaren regelbundet

Läs av vattenmätaren efter cirka en månad så får du en faktura som stämmer med fastighetens vattenförbrukning.

Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har några frågor.

Blankett och e-tjänst

Servisanmälan enfamiljshus eller annan fastighet, skicka in direkt
I denna e-tjänst kan du skicka in din anmälan för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet för enfamiljshus eller annan fastighet. Du kan även anmäla tillfällig anslutning till vatten- och avloppsanslutning, även kallad byggvattenanmälan.

Servisanmälan för enfamiljshus, en pdf för utskrift.

Servisanmälan för annan fastighet, en pdf för utskrift.

Servisanmälan för annan fastighet, skicka in direkt

Byggvattenanmälan, en pdf för utskrift

 

 

Dela sidan: