Sprinkler

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster har den allmänna vatten- och avloppsanläggningen till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp. Den kostnad som uppstår i samband med direktanslutna sprinkleranläggningar ska bekostas av fastighetsägare som har sprinklerservis ansluten. Kostnaden består av en fast årskostnad.

För information om den fasta årliga avgiften för sprinkleranslutningar se prisblad Övriga avgifter.

För mer information om sprinkleranslutningar, kontakta vår kundservice 

Dela sidan: