Sprinkler

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster har den allmänna vatten- och avloppsanläggningen till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp. Den kostnad som uppstår i samband med direktanslutna sprinkleranläggningar ska bekostas av fastighetsägare som har sprinklerservis ansluten. Kostnaden består av en fast årskostnad.

För mer information om sprinkleranslutningar, kontakta vår kundservice 

Dela sidan: