Vattenmätare

Läs av vattenmätaren regelbundet

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är bra att läsa av mätaren ofta, minst en gång per år, så får du en faktura som stämmer med fastighetens vattenförbrukning. Mätarnumret finns oftast i locket på vattenmätaren.

1. Läs av siffrorna på vattenmätaren, inledande nollor kan utelämnas.

2. Rapportera in siffrorna via Lämna mätarställning eller vi vår app Din vardag. Appen Din vardag laddar du ner kostnadsfritt på App Store eller Google Play.

Vattenmätare

Vattenmätare

Det går även bra att kontakta vår kundservice för att lämna din mätarställning.

Var hittar jag vattenmätaren?

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning, oftast i källaren, tvättstugan, köket eller under varmvattenberedaren.

Det är viktigt att du har koll på var vattenmätaren i ditt hus är placerad så att du vid en akut läcka eller översvämning snabbt kan stänga av inkommande vatten.

Skydda mätaren

Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att skydda vattenmätaren från både värme och kyla.

När det är minusgrader finns det risk att vattnet fryser i ledningar och vattenmätaren i ouppvärmda utrymmen. En söderfrusen mätare eller ledning leder ofta till en vattenläcka. Skydda din vattenmätare genom att hålla minst +5 grader i utrymmet där mätaren är placerad. Om vattenmätaren fryser får du bekosta en ny enligt gällande taxa.

Obs! Märkning och plombering får inte avlägsnas.

Öppna och stäng avstängningsventilerna cirka två gånger per år för att kontrollera att de fortfarande går att stänga vid behov.

Mätare i mätarbrunn

Om mätaren är placerad i mätarbrunn ska brunnen vara väl rengjord, tömd på vatten och vara försedd med en stege.

Informationsblad

Dela sidan: