Vattenmätare

Läs av vattenmätaren regelbundet

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är bra att läsa av mätaren ofta, minst en gång per år, så du får en faktura som stämmer med fastighetens vattenförbrukning. Mätarnumret finns oftast i locket på vattenmätaren.

1. Läs av siffrorna på vattenmätaren.

2. Rapportera in siffrorna genom att logga in på Mina sidor.

Till Mina sidor

Vattenmätare

Vattenmätare

Det går också bra att kontakta vår kundservice för att lämna din mätarställning.

Kontakta oss

Vi skickar påminnelser varje år

Vi skickar ut en påminnelse varje år till alla kunder som vi inte har fått någon rapporterad vattenställning ifrån under det senaste året. Vi skickar först ut ett brev och därefter ett påminnelsebrev. Vi gör detta eftersom det är viktigt att den faktura som vi skickar till dig som kund stämmer överens med din verkliga förbrukning.

Vi byter ut vattenmätaren hemma hos våra kunder med jämna mellanrum. När vi byter vattenmätaren läser vi av den och kontrollerar din faktiska förbrukning mot den förbrukning som vi har fakturerat dig för. Detta innebär ofta att du som kund, om du inte har lämnar in din mätarställning regelbunden, måste betala i efterskott.

Var hittar jag vattenmätaren?

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning, oftast i källaren, tvättstugan, köket eller under varmvattenberedaren.

Det är viktigt att du har koll på var vattenmätaren i ditt hus är placerad så att du vid en akut läcka eller översvämning snabbt kan stänga av inkommande vatten.

Skydda mätaren

Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att skydda vattenmätaren från både värme och kyla.

När det är minusgrader finns det risk att vattnet fryser i ledningar och vattenmätaren i ouppvärmda utrymmen. En söderfrusen mätare eller ledning leder ofta till en vattenläcka. Skydda din vattenmätare genom att hålla minst +5 grader i utrymmet där mätaren är placerad. Om vattenmätaren fryser måste du bekosta en ny enligt gällande taxa.

Obs! Märkning och plombering på mätaren får inte avlägsnas.

Öppna och stäng avstängningsventilerna cirka två gånger per år för att kontrollera att de fortfarande går att stänga vid behov.

Mätare i mätarbrunn

Vi gör en bedömning om en mätarbrunn krävs och vi godkänner placeringen av denna. Mätarbrunnen ska placeras så nära förbindelsepunkt som möjligt och inom ej biltrafikerat område. Luckan ska vara värmeisolerad. Mätarbrunnen ska vara väl rengjord, tömd på vatten och vara försedd med en stege.

Mätarbrunnen kan utföras på två olika sätt:

1. En plastbrunn med anordning som går att lyfta upp för underhåll och avläsning.

2. En betongbrunn med en invändig diameter av minst 1200 millimeter för en mätare, minst 1500 millimeter för två mätare.

  • Fri öppning för nedstigning med en diameter på minst 600 millimeter.
  • Överfalsad, värmeisolerad och eventuellt låsbar lätt manövrerbar lucka placerad 100-200 millimeter över markytan.
  • Vattentätt utförande.
  • Brunnen får inte vara ansluten till avlopp.
  • Om du installerar en fast stege ska denna vara av korrosionshärdigt material.
  • Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.Illustration av en mätarkonsolIllustration över mätarbrunnen

Informationsblad

Dela sidan: