Att bygga mätarplatsen

Om du bara är ansluten till vårt spillvattennät och använder ditt eget vatten, ska vattenmätare sitta efter fastighetens egna va-utrustning som t.ex. pump, hydrofor och filter.

Skydda mätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att placera vattenmätaren i ett utrymme som är skyddat från både värme och kyla. Vattenmätare som placeras i ouppvärmda utrymmen riskera att frysa sönder. Om vattenmätaren fryser får du bekosta en ny enligt gällande taxa.

Mätarplats

Det ska sitta en mätarkonsoll horisontellt på väggen med två stycken avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Mätarkonsollen är fastighetsägarens egendom och ansvar. Bygglängden på vattenmätaren för en villa är 19 cm. Vattenmätaren får du av oss.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet runtomkring vattenmätaren vara fritt.

Mätarplats

Mätarplats

Det är viktigt att det:
• är fritt 90 cm ovanför vattenmätaren
• är fritt 60 cm framför och under vattenmätaren
• är ståhöjd (190 cm) i utrymmet där vattenmätaren är placerad.
• finns fungerade belysning i utrymmet
• är frostfritt där vattenmätaren är placerad.

Vi ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätaren. Bytet kostar inget – vi bjuder både på mätaren och installationen. Vi byter ut vattenmätaren hemma hos dig ungefär var tionde år.

Mätarplatsen ska vara godkänd av oss. Vi följer de anvisningar för montering av vattenmätaren som finns i vår branschorganisation Svenskt Vattens publikation P100 Kallvattenmätare.

Dela sidan: