Anläggningsavgift

När du som fastighetsägare ansluter din fastighet till vatten, spillvatten och dagvatten betalar du en engångsavgift som kallas anläggningsavgift. Hur stor avgiften är beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till.

Det finns två typer av avgifter för dagvatten: Dagvatten gata och Dagvatten total.

Dagvatten gata är en avgift som betalas av alla som äger en fastighet i område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet. Skälet till att du ändå betalar för ditt dagvatten är att du drar nytta av den allmänna dagvattenhanteringen i närområdet, till exempel för gatorna fram till fastigheten.

Om stuprören och/eller dräneringsbrunnarna på din fastighet är anslutna till det kommunala ledningsnätet, betalar du istället avgiften Dagvatten total, som består av Dagvatten gata plus Dagvatten fastighet. Om din fastighet är i ett område där det saknas dagvattensystem, betalar du ingen avgift för dagvatten.

Räkna ut din anläggningsavgift

Här har du som ägare till ett småhus, det vill säga en villa, ett radhus eller ett fritidshus, möjlighet att räkna ut din anläggningsavgift för vatten och avlopp. För andra typer av fastigheter, vänligen kontakta kundservice.

I enstaka fall kan det finnas särtaxebestämmelser i ditt område eller andra faktor som påverkar slutkostnaden. Vi ber dig därför att kontakta vår kundservice om du vill veta den exakta taxan.

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2023 enligt Nodras VA-taxa.

Avgifter för vatten

Räkna ut din anläggningsavgift

Kommer din fastighet att ha kommunalt vatten?

Kommer din fastighet att ha kommunalt spillvatten?

Med spillvatten menar vi det som i dagligt tal kallas avloppsvatten. Observera att om du har valt kommunalt vatten ovan måste du även välja till kommunalt spillvatten.

Kommer din fastighet att ha kommunalt dagvatten?

Det finns två typer av avgifter för dagvatten: Dagvatten gata och Dagvatten total.

Dagvatten gata är en avgift som betalas av alla som äger en fastighet i ett område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet. Skälet till att du ändå betalar för ditt dagvatten är att du drar nytta av den allmänna dagvattenhanteringen i närområdet, till exempel för gatorna fram till fastigheten.

Om stuprören och/eller dräneringsbrunnarna på din fastighet är anslutna till det kommunala ledningsnätet, betalar du istället avgiften Dagvatten total, som består av Dagvatten gata plus Dagvatten fastighet.

Om din fastighet är i ett område där det saknas dagvattensystem, betalar du ingen avgift för dagvatten.


Felaktigt värde.


Felaktigt värde.

Hämtar...

Om du är osäker på din fastighets storlek finns det möjlighet att ta reda på det genom att söka på din fastighetsbeteckning via Norrköpingskartan

**Om du är osäker på hur många bostadshus som finns på din tomt, kontakta Lantmäterimyndigheten i Norrköpings kommun. Lantmäteriförättningar (på norrkoping.se)

När du har räknat ut din anläggningsavgift, kontakta vår kundservice för att få en exakt uträkning för just din fastighet. Det går också bra att gå direkt till VA-anmälan.

Kontakta oss

Anslut till vatten och avlopp

Blanketter och e-tjänster

Dela sidan: