Små avlopp

Om du inte kan ansluta ditt avlopp till en allmän anläggning behöver du söka tillstånd för din avloppsanläggning hos byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Små avlopp (på Norrköpings kommuns webbplats)

Slamtömning

Dela sidan: