Sprinkler

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster har den allmänna vatten- och avloppsanläggningen till ändamål att bereda bostadshus eller annan bebyggelse vattenförsörjning och avlopp. Den kostnad som uppstår i samband med direktanslutna sprinkleranläggningar ska bekostas av fastighetsägare som har sprinklerservis ansluten. Kostnaden består av en fast årskostnad.

Beställning av en sprinklerservis

En sprinklerservis är separat från dricksvattenservisen. Sprinklersystemet får endast anslutas till det kommunala ledningsnätet med erforderliga anordningar så att återströmning förhindras. Nodra AB ställer krav enligt SS-EN1717.

Tänk på att även en sprinkleranslutning påverkas av driftstörningar och vattenavstängningar på det allmänna ledningsnätet.

Använd blanketten Beställning av sprinklerservis, servisanmälan för sprinkler för att göra din beställning. Du hittar den under Blanketter. Kom ihåg att göra din beställning komplett genom att bifoga en VA-situationsplan till din beställning av sprinklerservis. Skicka din beställning (servisanmälan) till Nodra AB, Box 85, 601 02 Norrköping.

Avgifter

Upprättande av ny sprinklerservis faktureras till självkostnadspris, samt 30 % påslag på grund av att sprinkleranslutningar är en sidoordnad verksamhet på Nodra AB. Fakturan skickas efter utfört arbete. Årsavgiften för sprinkler börjar faktureras efter utfört arbete.

Årsavgiften för sprinkler

Priserna gäller inom Nodras verksamhetsområde. Priserna är inklusive moms och gäller från och med 1 januari 2020 och tills vidare.

Om du har frågor, kontakta gärna vår kundservice.

AnslutningsdimensionAvgift inklusive moms
100 mm10 400 kr
150 mm18 253 kr
200 mm25 557 kr
250 mm28 288 kr
300 mm31 030 kr

Dela sidan: