Vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Läs av mätaren och rapportera din mätarställningen minst en gång per år, så får du en faktura som stämmer med fastighetens faktiska användning.

Foto på en vattenmätare

Vattenmätare

Rapportera vattenmätarställning

Läs av siffrorna på vattenmätaren och rapportera in siffrorna genom att logga in på Mina sidor.

Om du har flera mätare på din fastighet, kontrollera att du lägger in rätt avläsning till rätt mätare. Varje mätare har ett unikt mätarnummer och det finns oftast i locket på vattenmätaren.

Logga in på Mina sidor

På mina sidor loggar du in med BankID eller kundnummer. Där kan du se dina tjänster, uppgifter, fakturor och lämna din vattenmätarställning.

Mina sidor

Har du problem med att logga in? Kontakta gärna vår kundservice:

Kontakta oss

Vi skickar påminnelser varje år

Vi skickar ut en påminnelse varje år till alla kunder som vi inte har fått någon rapporterad vattenställning ifrån under det senaste året. Vi skickar först ut ett brev och därefter ett påminnelsebrev. I vissa fall kan vi höra av oss på telefon för att få din vattenmätarställning.

Vi gör detta eftersom det är viktigt att den faktura som vi skickar till dig som kund stämmer överens med din verkliga förbrukning.

Hitta din vattenmätare

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning, oftast i källaren, tvättstugan, köket eller under varmvattenberedaren.

Det är viktigt att du har koll på var vattenmätaren i ditt hus är placerad så att du vid en akut läcka eller översvämning snabbt kan stänga av inkommande vatten.

Bygga plats för vattenmätare

Din vattenmätare behöver vara placerad så att den är lätt att komma åt och skyddas mot både värme och kyla. Läs vår instruktion om hur du bygger en vattenmätarplats på bästa sätt.

Bygga vattenmätarplats

Ansvar för vattenmätaren

Vattenmätaren tillhör Nodra och det är också vi som ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätare.

Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att skydda vattenmätaren från både värme och kyla. Om du som fastighetsägare har orsakat skada på mätaren så att den behöver bytas ut står fastighetsägaren för kostnaden av mätarbyte enligt gällande taxa.

Obs! Märkning och plombering på mätaren får inte avlägsnas.

Öppna och stäng avstängningsventilerna cirka två gånger per år för att kontrollera att de fortfarande går att stänga vid behov. Fastighetsägaren ansvarar för mätarkonsolen och att ventilerna, som sitter före och efter mätaren, fungerar. Om ventilerna inte går att stänga när vi är på plats för att byta ut mätaren får fastighetsägaren betala för förgävesbesök enligt gällande taxa.

Dela sidan: